TJÄNSTER

Management- & verksamhetsutveckling

Management & Verksamhetsutveckling innebär ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från sin nuvarande situation till ett önskat framtida läge. Detta läge måste vara tydligt, inspirerande samt möjligt att uppnå.

 

 

Disruptiv - Emergens - Värdeskapande.


Tre nyckelord för framtidens ledarskap och digitala utvecklingsresor.


 

Att inte vilja, kunna eller förstå behovet att vid givet läge anpassa eller förändra sin verksamhet kan snabbt leda till en utförsbacke som kan vara förödande vilket vi många gånger sett bevis på. Det kan gå utomordentligt snabbt för ett företag som av någon anledning tagit felaktiga beslut eller till och med enstaka beslut som genast resulterat i förlorade marknadsandelar. Detta kans medföra att verksamheten utsätts för avgörande förluster, vilka leder till obefintliga möjligheter att komma på fötter igen. Det kan också innebära förlust av värdefulla individer vilka lämnar verksamheten vid fel tillfälle med känslan av osäkerhet eller missnöje.


Det finns ett otroligt starkt samband mellan bra ledarskap som ger motiverade medarbetare och deras engagemang och bra resultat för verksamheten. Alla typer av verksamheter och organisationer är idag ställda inför det faktum att utveckling och förändring sker exponentiellt. Att leda i kontinuerlig förändring ställer helt nya krav på ledarskap än den linjära utvecklingstakt människan som individ och grupp har ställts inför under de senaste 40.000 åren.


Exempel på företag som omkullkastat det traditionella är IKEA, Spotify, Netflix, Über, Airbnb m.fl.

Företag som ”när de slog igenom” hade helt nya sätt att tänka runt möbelinköp, musikkonsumtion, filmupplevelse, transporter och boende som rubbar de tidigare traditionerna för hur dessa branscher tidigare bedrivits.

Att omkullkasta sanningar och övertygelser blir allt viktigare för verksamheter som har bestämt sig för att göra den digitala resan och de som riskerar att utsättas för konkurrenter som inte lever med samma sanningar och ryggsäck. Det dyker upp konkurrenter från helt andra håll med helt andra förutsättningar och därmed väljer att utmana status quo.


DAST Partner ger dig modeller och inspiration att provtrycka och utmana gamla sanningar, för att i god tid och strukturerat kunna planera, utmana, ställa om och möta utveckling i rätt tid med rätt fokus, baserat på väl avvägda beslut.

Dags att börja "Kicka" dina medarbetare...


Den viktigaste parametern eller rent av det viktigaste kapitalet att förvalta, förädla och utveckla i en verksamhet är personalen.


Vikten av att "Kicka" igång, stimulera, motivera och utveckla individens engagemang är avgörande för att nå högsta nivå av lojalitet, harmoni och driv i en organisation.


I personal räknas självklart alla individer som på något sätt är aktiva och påverkande inom en organisation, från ”ledning till golv”.


Det handlar om att tillgodose individens känsla av att dess värden och värderingar blir tillgodosedda. Detta för att personalen måste blir delaktiga samt känner sig trygga med förändring och utveckling.BOKA ETT FÖRSTA MÖTE