TJÄNSTER

Digitaliseringsutveckling

Digital Transformation är inte en IT-fråga utan en verksamhetsfråga som handlar om  verksamhetsutveckling baserad på människans visioner, vägval och förhållande till digital teknik.

 

  

Brukar du någonsin fundera på det du inte vet, om det du inte vet...?

 

I många verksamheter har jag genom åren uppfattat att beslut tas om saker man inte vet att man inte vet. Man tar alltså beslut om saker där man inte har tillräcklig kunskap om konsekvenser och effekter, och bland dessa områden finns ofta Digitaliseringsutveckling & Digital Transformation.


Att omkullkasta sina sanningar och övertygelser blir allt viktigare för de verksamheter som har bestämt sig för att göra den digitala resan, eller de verksamheter som riskerar att utsättas för konkurrenter som inte lever med samma sanningar och ryggsäck. Det kan handla om konkurrenter som kommer från ett helt annat håll med helt andra förutsättningar, och därmed tänker på helt nya sätt och väljer att utmana status quo.


En organisation måste vara otroligt tydlig med sin vision, sin karta och färdplan innan en Digital Transformation kan inledas, och det med anledning av att den digitala visionen måste vara en byggsten till den övergripande visionen för verksamheten, inte tvärt om.


Det är också här ledarskapet blir så otroligt viktigt och avgörande för hur och om den digitala transformationen (se förändringsresa som aldrig får ta slut) blir framgångsrik eller går i diket. Det handlar om att Du som ledare måste övertyga andras hjärnor att älska förändring, att skapa känslor på helt nya sätt, att ge utrymme och energi för att utmana individens och gruppens sanningar. Att som ledare tänka på detta sätt innebär att de inbyggda och kanske nedärvda sanningarna runt vad ledarskap innebär och hur det skall appliceras, måste omkullkastas och utmanas, vilket blir otroligt svårt att hantera i/på sig själv, för att börja leda utifrån helt nya förutsättningar.  


DAST Partner hjälper dig att förstå samt knyta ihop säcken runt Digital Transformation.


Du får hjälp med visionsarbete, mål, strategier, byggstenar samt organisationsutveckling för att med dessa komponenter utarbeta och genomföra en lyckad digitaliseringsresa från start till mål.

En Digitaliseringsresa tar aldrig slut...


Först och främst handlar det om att få ledningen i verksamheten att förstå vilken färdväg organisationen måste ta. Det gäller att få alla i ledningen med på resan och den förändring man står inför redan från start.


Det gäller också att komma till insikt om hur man som ledare/ ledning tänker och agerar, och inse att man själv kan behöva anpassa sitt sätt att leda under en förändringsresa.


Det gäller att bemöta personalen på rätt sätt så att de blir bekväma i förändringsresan, samt att involvera dem till att bli både förare och medresenärer på en omvälvande resa.


BOKA ETT FÖRSTA MÖTE