Artiklar & Blogg


Här kan Du som är intresserad läsa artiklar och mina tankar inom de områden som är relevanta för mig

personligen, vilka självklart också knyter an till de utvecklingsområden jag brinner för.

Digital Transformation i en verksamhet...

Artikel utifrån en intervju som genomfördes 2019 gällande min syn på hur

Digital Transformation kan startas upp, genomföras och överleva i en verksamhet.

Du kan inte INTE kommunicera...

Du lyfter kanske upp hakan när du säger/hör någonting, du böjer ner huvudet, du bröstar upp dig, du vänder dig bort, armarna i kors, handflatorna utåt, öppen kropp, höjda ögonbryn, strama mungipor... Du kan inte inte kommunicera, vare sig du är medveten om det eller ej!

Gamla myter och sanningar...

Att vi endast använder 10% av vår hjärna är en långlivad myt som fastnat hos många.

En annan är att man blir intelligent, om man läser ett ämne grundligt. En tredje är att vi använder 10% av Officepaketet, men det var kanske för 15-20 år sedan.

Att mäta nyttjandet av Office 365 vore otroligt intressant. Här krävs det utbildning, nytänkande och ett väldigt aktivt arbete med en organisations utveckling över tid.

Office 365, en plattform för så mycket mer...

Microsoft Office 365, en plattform med så stora möjligheter, förutsättningar och verktyg som kan ligga till grund för en organisations totala Digitaliseringsresa.

Att hjälpa andra bestiga sin berg...

Att känna sig värdefull är en av de starkaste drivkrafterna en människa kan uppnå.


Bli den som hjälper andra att bestiga sina berg och bli själv den mest värdefulla person du känner!


Fattar du hur viktigt det är att Du som ledare kan öppna ventilerna hos Din personal?

Om en ledare inte kan eller förstår värdet av att kunna öppna andras ventiler är utbildningar, tankar och filosofier runt alla former av ledarskap lika värdefulla som en skitfläck på skjortan, Punkt!

Disruptiv - Emergens - Värdeskapande...

3 nyckelord för framtidens ledarskap och förändringsresor.


"-Den enskilt största faktorn för engagemang bland de anställda var enligt Gallups undersökning bra ledarskap!"


Börja Kicka omotiverad personal...

Nu är det dags för de ledare som önskar framgångsrika verksamheter, att börja ”kicka” omotiverad personal…!


Var den ledare som Kickar igång och motivera organisationen på rätt sätt


Dansar med kunder...

Livecastintervju med företaget upKeeper.

Denn gång gästas vi i säljsoffan av Dan Sturk från DAST Partner. Här kommer vi att kunna spåra ut ordentligt när vi på en halvtimme ska gå igenom 100 000 år av inlärt mänskligt beteende och saker du kan dra nytta av i din vardag som säljare. Eller så hittar vi alldeles rätt till slut?