TJÄNSTER

Digitaliseringsutveckling


Inom detta omfattande område erhåller du Du via mig en erfaren resurs med drygt 20 års erfarenhet av organisationer i behov av transformation. Min grund från tekniken (IT), varvat med kunskap om verksamhetsutveckling och erfarenheter om hur vi som individer på olika sätt påverkas och reagerar på förändring, skapar rätt förutsättningar för att lyckas med omfattande digitaliseringsprojekt.


Digitalisering handlar i grunden om verksamhetsutveckling och kunskapen om hur man med ändamålsenliga digitala lösningar, ledarskap och "med-ledarskap" inom en orgaisation skapar värden för verksamheten och den enskilda användaren.


Digital Transformation innebär en organisatorisk verksamhetsresa där Vision, Mål, Byggstenar och långsiktig Planering är komponenter som måste definieras, prioriteras och nyttjas vid rätt tillfälle för att nå önskad destination.


Varje Digitaliseringsresa (Vision + Organisation) är unik, emedan verktygen (Digitaliseringstrappan) kan återanvändas gång på gång.


Via DAST Patrner erhåller du föreläsning, utbildning samt projekt- och förändringsledning "Hands-on" från start till mål inom dessa områden.

Management & verksamhetsutveckling (M&V)


Detta är två otroligt relevanta områden att ha koll på i den allt snabbare utveckling som sker runt om oss i världen.


M&V är grunden för det klimat som finns inom en organisation. Det ligger också till grund för att organisationer skall må bra, utvecklas och vid behov snabbt kunna hantera förändring och utveckling.


Inom M&V erbjuder jag dig certifierad kompetens inom NLP (Neuro Linguistisk Programmering), lång erfarenhet av verksamhet-, organisation- och teamutveckling, samt användbara verktyg för utveckling av individ och grupp.


Via DAST Patrner erhåller du tjänster som föreläsning, utbildning, projekt- och förändringsledning "Hands-on", från start till mål inom M&V.

Affärsutveckling & Försäljning


DAST Partner erbjuder dig 25 års erfrenhet av försäljning och försäljningsutveckling inom B2B (SME). Jag har arbetat som säljare, KAM, säljcoach, säljchef, affärsområdeschef m.m.

Mitt fokus har alltid varit att förstå människan och hur jag kan skapa värde för individ och grupp. Detta har lett till långa goda relationer, samarbeten och hög tillit.


Att förstå, kunna läsa av och kommunicera med andra människor är nyckeln till att lyckas med goda relationer och försäljning. Jag agrera rådgivare, coachar och utbildar säljare/säljteam och säljledning utifrån mina erfarenheter och kunskaper inom NLP.


Via DAST Partner erhåller du tjänster som föreläsning, utbildning samt projekt- och förändringsledning "Hands-on" från start till mål inom dessa områden.


Jag kan också stödja dig i dina val av IT-lösningar och digitala system (CRM) som ligger till grund för en effektiv och kontrollerad säljprocess.