TJÄNSTER

Affärsutveckling & försäljning

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.


Försäljning handlar om kunskapen att förstå, utveckla och skapa goda relationer med andra människor för att därmed skapa trygghet, förtroende och tillit.

 


Att skapa värde för kunden & förstå kundens affär blir allt viktigare!

 

Att utveckla Affären inom ett företag har länge handlat om att göra så som "man" alltid gjort, göra det som alltid fungerat och följt sin magkänsla om vad som är rätt. Vikande försäljning och intäkter har ofta uppfattats som att säljavdelningen inte varit effektiv, träffat tillräckligt många kunder eller rent av varit lata... Idag räcker det inte längre att tänka på detta sätt då nya affärsmodeller och kundbeteenden förändras exponentiellt i parallell till utvecklingen i samhälle och omvärld. Vi måste hela tiden lära oss nytt om vad som sker och vad som påverkar våra beteenden.


Vår hjärna fungerar precis likdant så som den gjort de senaste 100.000 åren, men den stimuleras av helt nya saker och av olika anledningar. Förutsättningarna att själv finna information är ofantliga mycket större, tempot runt omkring oss har ökat och stressen gör att vi försöker hitta genvägar till rätt beslut. Våra kunder är idag otroligt mycket mer pålästa innan de väljer att kontakta oss med sina behov och önskemål. Det sägs att köpresan ofta är klar till 70% när en leverantör blir kontaktad av kund, och då gäller det att ha varit synlig, relevant och informativ under lång tid innan för att bli utvald.


Likväl tar vi fortfarande de flesta av våra beslut baserat på känslor, vilka vi i efterhand rekonstruerar till väl avvägda och analytiska beslut. Med detta sagt så innebär säljarbetet idag någonting mer komplext än att springa så fort man kan och försöka träffa så många prospekt och kunder som möjligt. Det handlar om att vara smart i sin affärsmodell/-strategi samt bygga attraktiva värden för sin säljorganisation som inte endast handlar om yttre belöningar.


Med hjälp av DAST Partner erhåller du tankar och idéer som bygger på kunskaper och erfarenheter av affärsutveckling och försäljning under drygt 25 år.


Praktisk erfarenhet inom sälj, kund och affär varvas med kunskaper om människan, kommunikation och våra beteenden.


Jag utmanar gärna inarbetade sanningar och hjälper dig att tänka nytt och i andra banor för att fortsätta skapa värde för ditt säljteam och dina kunder.

Att inte utvecklas är ingen bra strategi...


Många organisationer av idag möter en fantastisk konkurrens och kontinuerliga utmaningar. Detta ställer höga krav på anpassningsförmåga, förändringsförmåga och lyhördhet mot sin marknad.


Konkurrensen idag har eskalerat med rekordfart med mängder av snabbrörliga produkter och tjänster. Nya internationella samarbeten och trender, världskatastrofer, teknikens utveckling och inte minst informationsspridningen som gör att ett budskap flyger över jorden på bara sekunder.


Vips, så kan förutsättningar och trender vända, till och med när vi ligger och sover och är helt omedvetna om vad som sker.


BOKA ETT FÖRSTA MÖTE