Samarbeten & Referensuppdrag


Nedan finner du några av mina utvalda samarbetspartners vilka alla tillför unika värden och erbjudanden och lite längre ned några aktuella referensuppdrag.

Är även Du nyfiken på att diskutera vägar till samarbete där våra kunskaper, erfarenheter och värderingar skapar värde är du välkommen att höra av dig.


KeyMan

I samarbete med KeyMan som är en oberoende konultmäklare erbjuder jag mina tjänster inom projektledning av digitaliserings- och IT-uppdrag, interimsuppdrag & verksamhetsutveckling till i första hand offentlig verksamhet.

Management by P

Tillsammans med Management by P erbjuder jag ett unikt samarbete inom digitalisering, utbildning och verksamhetsutveckling med stort fokus på grupp, individ och organisation.

I detta nu stort fokus på Office365

Ctrl Alt Konsult

Malmö

I samarbete med Ctrl Alt Konsult levererar jag utbildning & verksamutveckling inom digitalisering och Office365,

i förlängning till lösning, produkt och

IT-tjänsteleverans.

MIA Managementkonsult AB

Stockholm

I samarbete med MIA Managementkonsult levererar jag olika former av projekt och uppdrag i ett tight och samarbetande team.

Målet med våra gemensamma uppdrag är att till våra kunder leverera trygghet, bred kunskap och många års erfarenhet.

Referensuppdrag


Nedan presenterar jag kort några av mina genomförda uppdrag. Vill även du bli en framgångshistoria
på denna sida ser jag fram emot din kontakt och en första dialog.

Boka en första tid för möte i min kalender här bredvid.

Ahlsell Sverige AB

Inom Ahlsell Sverige AB genomföde jag en nationell inspiration & utbildningsinsats inom Office365 för hela organisationen. Jag agerade även rådgivare, användarsupport samt byggde digitalt utbildningsmaterial.

Antal personer i organisationen ca. 3500 st

Gelia AB

Inom Gelia agerar jagprojektledare, workshopledare och inspiratör inom  Digital Transformation för hela företaget och dess organisation.


Öresundskraft

Inom Öresundskraft agerade jag inspiratör och workshopledare inom projektet
Digital Transformation för verksamhetens digitalliseringsgrupp samt ledning.

Tornberget AB

Inom Tornberget genomförde jag som projektledare för ett migreringsprojekt av Exchange till kommunens Office365. Agerade som förvaltningsledare, rådgivare och projektledare i andra IT-/systemflyttar samt övergripande digitalisering och utveckling.

Salems Kommun

Åt Salems kommun arbetade jag som tf Teknisk Driftchef för avdelningen Utemiljö under sex månader. Efter detta med kartläggning av interna processer och rutiner

med avsikt var att hitta områden för kostnads-besparing och effektivisering i utförande och beställningsprocesser. Utvecklade en övergripande skötselplan för utemiljö samt verksamhetsplan för VA-enheten.

Leda Snyggt AB

Till företaget Leda Snyggt genomförde jag ett projekt med fokus på ökad Digitalisering, framtagning av en långsiktig Digitaliseringsstrategi, handlingsplan, rekommendationer samt utveckling av
IT-Policy.

Sundbyberg Stad

Inom Sundbyberg Stad genomförde jag som projektledare ett införande av Office365 med tillhörande utbildningar och övergripande strategier.

Antal personer i organisationen ca. 3000 st

Haninge kommun

Inom Haninge kommun är mitt uppdrag att projektleda klientuppgradering till Win10H2 samt implementera Microsoft O365 samt Office2019 fullt ut på klientplattformen.

Antal personer i organisationen ca. 5000 st